Thursday, November 17, 2022

बागमती प्रदेश, काठमाडौं क्षेत्र नं.१० क का प्रदेश सांसद पुकार महर्जनको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा काम हुन बाँकी योजनाहरू ः

 बागमती प्रदेश, काठमाडौं क्षेत्र नं.१० 'क' का प्रदेश सांसद पुकार महर्जनको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा काम हुन बाँकी योजनाहरू ः


१.गाम्चाको मन्दिर भौतिक पूर्वाधार निर्माण                 रु.१० लाख

२.जलेश्वर महादेव मन्दिर पूर्वाधार निर्माण                         रु.१० लाख

३.राउते भीर तथा आइतवारे भिर पहिरो नियन्त्रण तथा जलाधार संरक्षण रु.१० लाख

४.सिस्लेखोला भुषाल टोल हुँदै बस्नेत टोल                         रु.१० लाख

५.सितारामदेखि बोसन सडक                             रु.१० लाख

६.विष्ट गाउँदेखि सिम सडक                             रु.१० लाख

७.लनगोल सामुदायिक भवन                         रु.१० लाख

८.सल्यानस्थान पुछार ढल्पा र सल्यानस्थान जोड्ने उत्तर राजकुलोसँग जोडिएको सडक रु.२० लाख

९.दुध पोखरी भित्री सडक निर्माण         रु.४० लाख

१०.भत्केपाटी भुषाल टोल माछा पोखरी हुँदै दुध पोखरी जाने सडक रु.२५ लाख

११.हेल्थपोष्ट पछाडि मच्छेगाउँ जाने सडक             रु.१० लाख

१२.दुध पोखरीदेखि बाझोवारी जाने सडक         रु.१० लाख

१३.झुल पोखरी सडक स्तरोन्नती         रु.१० लाख

१४.झुल पोखरी नयाँ बस्तीस्थित स्वर्णिम टोलदेखि टुसाल सडक ढलान सहित स्तरोन्नती  रु.९५ लाख

१५.लाभवारी छोटखोला खापा आयोजना रु.३० लाख

१६.सिस्ने खोला कल्भर्टबाट भुषाल टोल हुँदै तिन धारे बाटो रु.२० लाख

१७.दुध पोखरी ढल प्रशोधन आयोजना रु.१० लाख

१८.सिम्ले खोलाको कल्भर्टबाट भुषाल टोल हुँदै तिन धारे बाटो रु.२० लाख

१९.थापा गाउँ खानेपानी ट्यांकी निर्माण रु.२५ लाख

२०.थापा गाउँ सडक निर्माण रु.२० लाख

२१.सिता पेट्रोल पम्पदेखि रेग्मी पसल हुँदै चाँदनी चोक वरपरको कालोपत्रे रु.८० लाख

२२.शिवनगर टोलस्थिथत विन्दु खडकाको घरबाट काठमाडौं १४ शिवनगर जोड्ने बाटो ढलान रु.३० लाख

२३.करुणामय तथा कुमारी मूर्ति तथा सत्तल पूर्वाधार निर्माण रु.१० लाख

२४.पान्चायन सामुदायिक भवन                 रु.१० लाख

२५.मोडल मार्ग स्तरोन्नती                 रु.१० लाख

२६. गोठ डाँडा तल्लो मसिन अन्तिम गाउँ सडक स्तोरन्नती रु.२० लाख

२७.मैत्री नगर शान्ति मार्ग टोल बाटो ढलान रु.३० लाख

२८.दथल विचागुठी भवन पूर्वाधार निर्माण         रु.१० लाख

२९.विष्ट गाउँ सानो खोला भास्कर रिजालको घर हुँदै राराहिल दोबाटो चिखु हुँदै

शानी रोकाको घरसम्म रु.२० लाख

३०.गाम्चा विष्णुदेवी मन्दिरबाट राइसमिल हुँदै भगवान स्थान चौर भात्ते सडक रु.४० लाख

३१.दिउखेल चिखु ढल रु.१० लाख

३२.धुसी सामुदायिक भवन तथा प्राङ्गणमा महादेव स्थापना

३३.सुविधा मार्गदेखि चार धारा मुल सडकसम्म बाटो रु.१० लाख

३४.ज्येष्ठ नागरिक सडक रु.१० लाख

३५.यँचो–जनसेवा–दहन–भाजंगाल सडक               रु.१४ करोड ९६ लाख ५ हजार

३६.चारघरे यञ्चो मार्ग मगबुँ फाँट स्लाप ढलान तथा नाला निर्माण रु.१५ लाख

३७.कीर्तिपुर वडा नं.५ र ६ को सिमाना स्थित चारघरे उच्च पांगा फाँट सडक रु.४० लाख

३८.भैरव मन्दिर परिसर  निर्माण रु.१० लाख

३९.मञ्जुश्री गल्छी मञ्जुश्री उत्थान तथा जलविनायक क्षेत्र चोभारको एकिकृत संरक्षण रु.१० लाख

४०.चोभार गणेशस्थान मुल सडकबाट माथिल्लो गुठसम्मको सडक रु.१० लाख

४१.कार्की गाउँ काप्रेबोट बाटो निर्माण रु.२० लाख

४२.लनगोल ढल व्यवस्थापन रु.४० लाख

४३.पाण्डेछाप चार घर। हुँदै पांगा जाने सडक ढलान तथा कल्भर्ट निर्माण रु.३० लाख

४४.नौमुले खानेपानी मुहान संरक्षण रु.२५ लाख

४५.भाजंगल सामुदायिक भवन निर्माण रु.१० लाख

४६.नारायणपुर मन्दिर पुनः निर्माण रु.१५ लाख

४७.धुसि महांकाल मन्दिर पूर्वाधार निर्माण रु.१० लाख

४८.हनुमानघाटदेखि गलैंचा कारखाना ढोकासी सडक रु.१० लाख

४९.पांगा लाछी वस्ती सुधार एवं अन्य निर्माण रु.१० लाख

५०.सामुदायिक भवन निर्माण रु.१० लाख

५१.गणेशमान सिंह स्मृति अध्ययन केन्द्रद्वारा बाजा खरिद तथा प्रशिक्षण रु.१० लाख

५२.नगाउँ बालकुमारी मन्दिर पूर्वाधार निर्माण रु.१० लाख

५३.धल्पा तःधंख्यः गणेश मन्दिर तथा सत्तल पूर्वाधार निर्माण रु.१५ लाख

५४.भ¥याँ पोखरी ढुङ्गा छपाईं रु.१० लाख

५५.कीर्तिपुर १० बिन्दु खड्काको घरदेखि चम्फा गौतमको घर हुँदै काठमाडौं १४ सिमाना रु.३५ लाख

५६.शिवालय मार्ग स्तरोन्नती         रु.४५ लाख

५७.मजाः देगःबाट दुवचा टोलसम्म ढल व्यवस्थापन रु.३० लाख

५८.चौतारा सिस्डोल सडक स्तरोन्नती रु.२० लाख

५९.मेजर गाउँ बाटो स्तरोन्नती रु.२० लाख

६०.डाँडा गाउँ पहिरो नियन्त्रण रु.४० लाख

६१.पाखाचोक पहिरो नियन्त्रण रु.१० लाख

६२.हवेली खानेपानी आयोजना रु.१५ लाख

६३.पाखाचोक सिंचाइ         रु.२५ लाख

६४.सिम्लाको धारा जाने बाटो रु.१० लाख

६५.नौखण्डी मूल सडक स्तरोन्नती रु.१० लाख

६६.चाल्नाखेल ग्वालदह पाखा चोक दक्षिणका सडक रु.७५ लाख

६७.ग्वालदह वृहत खानेपानी योजना रु.२५ लाख

६८.वडा नं.३ कार्यालय हुँदै भित्री रिंङ्गरोड सडक स्तरोन्नति रु.१५ लाख

६९.भैरव मन्दिरदेखि ह्वाङ्ग धारा रिङ्गरोड रु.१० लाख

७०.सात मुलदेखि पोखरी जाने बाटो रु.२५ लाख

७१.वडा नं.३ हुँदै रिङ्गरोड सडक स्तरोन्नती रु.२० लाख

७२.सुन्दरी महालक्ष्मी वाणदेवी मन्दिर  पुनः निर्माण रु.१५ लाख

७३.डोल्लु खोला रक्षेश्वर मन्दिर पिपलवोट पोखरी पानीमा खोला बाघखोर सडक क्रमागत रु.५० लाख

७४.फर्पिङ्ग कोतघर पुनः निर्माण रु.१५ लाख

७५.प्राचिन कोतघर पुनः निर्माण रु.१५ लाख

७६.वडा कार्यालयदेखि पाखाचोक सडक रु.१५ लाख

७७.मनमोहन हस्पिटलदेखि निमटोलसम्म सडक निर्माण रु.३० लाख

७८.सानो गाउँ फुल्चोक मनकामना पहिरो नियन्त्रण रु.१५ लाख

७९.उदारवली गंगा खोला किनार नियन्त्रण रु.२५ लाख

०.मनकामना मोटर बाटो स्तरोन्नती रु.७५ लाख

८१.मूल कुलो सिंचाई             रु.३५ लाख

८२.दक्षिणकाली वृहत खानेपानी योजना रु.७० लाख

८३.घट्टे चौर चुनदेवी ढुङ्गेल बाटो स्तरोन्नती रु.१० लाख

८४.राम्चेदेवी चौर सडक             रु.२५ लाख

८५.खार्पा डाँडा सडक                     रु.१० लाख

८६.छैमले सहिद पार्क सार्वजनिक शौचालय सहलगानी रु.१० लाख

८७.टल्कु खानेपानी आयोजना             रु.१० लाख

८८.देवी भाजंगाल कृष्ण मन्दिर हुँदै बलामी गाउँ जाने सडक रु.७४ लाख

८९.देवी भाजंगाल सडक     रु.२५ लाख

९०.सिम कुलो सिंचाइ रु.१५ लाख

९१.विष्णुखेला सार्वजनिक शौचालय सहलगानी रु.१० लाख

९२.डाँडी खेल मोटर बाटो रु.७४ लाख

९३.फर्पिङ्ग हुमाने भञ्ज्याङ्ग सडक रु.१८ करोड

९४.सिता पेट्रोल पम्पदेखि रेग्मी पसल हुँदै चाँदनी चोक वरपरको कालोपत्रे रु.८० लाख

९५.शिव नगर टोलस्थित विन्दु खड्काको घरबाट काठमाडौं १४ शिवनगर जोडने बाटो ढलान रु.३० लाख

९६.करुणामय तथा कुमारी मुर्ति तथा सत्तल पूर्वाधार निर्माण रु.१० लाख

९७.पान्चायन सामुदायिक भवन         रु.१० लाख

९८.मोडल मार्ग स्तरोन्नती         रु.१० लाख

९९.गोठ डाँडा तल्लो मसिने अन्तिम गाउँ सडक स्तरोन्नती रु.२० लाख

१००.मैत्री नगर शान्ति मार्ग टोल बाटो ढलान रु.३० लाख

१०१.फर्पिङ्ग हुमाने भञ्ज्याङ्ग सडक रु.३२ करोड

१०२.तलपोखरी स्तरोन्नती कीर्तिपुर—५ रु.१० लाख

१०३.गौतम बुद्ध विहार पुनानिर्माण कीर्तिपुर–  5  रु.१५ लाख


No comments:

Post a Comment