Thursday, January 3, 2013

अप्रेशनया शंख घोष

अंक ७४  ने. सं. ११३३ थिंलागा पञ्चमी बुधवाः २०६९ पुष १८ गते  बुधवार Jan 2,2013

चिनाखँ

अप्रेशनया शंख घोष

अर्जुन नेपाःमि

सर्वथा झी म्हसीका सदां ल्यंकेत
म्हंस झीसं थथे क्वातुका स्वाकते ।
वैरिया चाकु ख“य् म्हंस त्यासा मछवे
झीगु छेने पलाः न्हूइका थाहाँ मछवे ।।

झीगु नेवाः भुमी खः थ्व नेपाल गाः
धाल धि देशया काल नेपाल नां ।
झीगु भाषा मंकाः लिपि नाला मकाः
धाय्गु हे मालसा झेलि म्हयः यातका ।।

झी म्हसीका क्वबीका सिथं झी छ्वया
म्वालि पूया महीताल च्वंगु स्वया ।
झीगु सोके इपिं ग्वाय् पियाः चोनसो
झीगु शान्ती बलात्कार वं यातसा ।।

जिगु होयेगु मालिन्य तोतूलकी
छिम्गु होयेगु सालिन्य ल्यंकथकी ।
थौंत न्हेपं मताः ल्यामदु जूलसो
कंस अप्रेशन याइ न्हि ध्यान सो ।।

मंकलं केबचाय् मालिया सोइक्षां
आतकं स्वाँ छता जातया होगु न्हां ।
न्हयाबलें थो बसन्ती म्वकाते इक्षा
धैब्युले गौतम ज्वीमखु आः रक्षा ।।

No comments:

Post a Comment