Tuesday, November 22, 2022

काठमाडौं क्षेत्र नं.१० प्रदेशसभा क मा रुखको नजिकको प्रतिद्वन्दि हलो ,

 काठमाडौं क्षेत्र नं.१० प्रदेशसभा क मा रुखको नजिकको प्रतिद्वन्दि हलो , 
कीर्तिपुर न.पा. वडा नं.१ देखि ४ सम्मको मत परिणाम

प्रदेश सभा क को नतिजा

चिन्ह १ - २ ३ - ४ कुल मत

रुख     ११२६ १४१७     २५४३

हलो     ४४८ ११९४ १६४२

सूर्य     ६७१ ७६९         १४४०

माओ ५३४ ५७८         १११२

मादल  ३३४ २५१     ५८५

लौरो             २२७ २३९ ४६६

करुवा ७४ ९६ १७०

हृदय     ५८ १०७ १६५

आँखीझ्याल     १८ १९ ३७
No comments:

Post a Comment