Wednesday, July 12, 2017

कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख दल र अन्य दलहरुले वडास्तरमा पाएको मत संख्या

कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख दल र अन्य दलहरुले वडास्तरमा पाएको मत संख्या


कीर्तिपुर सन्देश÷
गत बैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख दल र केही अन्य दलहरुले वडास्तरमा पाएको मत संख्या प्रस्तुत गरिएको छ ।
वडा नं.१ नेकपा एमालेका वडाध्यक्ष हर्ष महर्जन विजयी
          प्रमुख   उपप्रमुख   वडाध्यक्ष    म.स     द.मस.    खुल्ला १     खुल्ला २
ने.का    ६२३     ५१७        ६५९       ५५९        —       ५५४      ५०५
एमाले    ७५५    ६३९        ८०४  ८११             ७१७        ६५९      
माओ    २८५    २०६        २५३       २७५                 ३५९        ३६५
राप्रपा    १७      २१         ४३        २९                       १५         ११
नयाँश    ६८     ३४९        १८        १४                      १८         १८
गान्धीवादी पार्टी                    २०
स्वतन्त्र लसुन                             २
वडा नं.२ नेकपा एमालेका रमेशमान डंगोल विजयी
         वडाध्यक्ष म.स.      द.म.स.    खुल्ला१    खुल्ला२
ने.का.    ६०२    ५५१ —         ४६९  ४८०
एमाले ६३८    ७०१      ७०६        ६२८     ६८५
माओ     ५५२    ५३९       ५५४       ५५९     ५५०
राप्रपा १४
नयाँशक्ति ५५     ४४           १३१      ८८
गान्धीवादी
वडा नं.३ नेकपा एमालेका राजेन्द्र महर्जन विजयी
         वडाध्यक्ष म.स.    द.म.स.     खुल्ला१   खुल्ला२
ने.का. ६९९ ७००             ७०९      ६६१
एमाले ७११ ७१९     ७२८       ७४०     ७१६
माओ ६६१ ५७९     ६०६        ५६३      ५७४
नयाँशक्ति ७१                            ५१       ५७
गान्धीवादी १३            ३
देजमो
          वडा नं.४ नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र बानियाँ विजयी
         प्रमुख    उपप्रमुख वडाध्यक्ष म.स.     द.म.स.   खुल्ला १      खुल्ला२
ने.का    ८९१     १०१८     ९९७ ९३८      ९७९     ९७१         ८८१
एमाले    ८७२    ९९५      ७५२ ८७७    ९०२       ८४४       ८९९
माओ    १९७     २३९       ३०५ २६३     २५६       ३०७        २६७
राप्रपा    १२७    २३५       ३८९ २९७     २४५      ३२३         ३३९
नयाँशक्ति १६      २३–५ ३६            
स्वतन्त्र ग्लोब २६४                          २२४        २४८
स्वतन्त्र टावर                     २३३
वडा नं.५ नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र महर्जन विजयी
         प्रमुख   उपप्रमुख वडाध्यक्ष  म.स.    द.म.स.   खुल्ला१      खुल्ला२
ने.का    ६६९     ७२३       ८९३           ७९४    ७६२      ६९१         ७६३
एमाले   ७०५     ६७०       ७०८         ७७१     ७२९     ७२१         ८००
माओ    ३९१     ३५३       ४६०        ४५४  ४३०    ३९१         ४३०
राप्रपा   १३–      ७         ३६        ३२ ५६       ६२    
नयाँशक्ति १०५    २७६    ३१                   ३७
नेमकिपा २०६     २०६      २०६        १९०                 २४२        २५३
वडा नं.६ नेकपा एमालेका न्हुच्छेवहादुर महर्जन विजयी
         प्रमुख    उपप्रमुख वडाध्यक्ष  म.स.    द.म.स.    खुल्ला१     खुल्ला२
ने.का    ९६२     ७८७       ६४७      ६६१      ६६१      ८५२        ६८७  
एमाले    १३१६    १२३८      ११३९  १०३०   ११६६     १२३८       १४४३
माओ    २७३     २२६       ३१६  ३०३     ३१६      ३६४        ३७७
राप्रपा    ५८     ७०         ६७  ५४           १२९    ३५०  
नयाँशक्ति १४९     ६४६      १०५        १७२               १३६        १८९
स्वतन्त्र निरंजन थापा          २५५
स्वतन्त्र धिरजमान डंगोल      ४६०
स्वतन्त्र ज्ञानेन्द्र महर्जन         २०४
वडा नं.७ नेकपा एमालेका राजकुमार विजयी
         प्रमुख    उपप्रमुख वडाध्यक्ष  म.स.    द.म.स.   खुल्ला१      खुल्ला२
ने.का    ३५७     ३५३       ३९४       ३८०     ३७४      ३५५        ४३४  
एमाले    ३४३    ३१६        ४४६ ३७९      ४१९      ३९९        ३४८
माओ    १४६     ११०       १२६ १५४      १५१      १२६        १४९
नयाँशक्ति २००    २०७      ८४        १०८               ८३          ६८
देजमो ८         १
वडा नं.८ नेपाली कांग्रेसका विनोद महर्जन विजयी
         प्रमुख    उपप्रमुख    वडाध्यक्ष   म.स.     खुल्ला १   खुल्ला २
नेका     ४३७     ३७९       ५१४       ४०९     ४०९     ४०८
एमाले    ४३८    ३६४       ३२५       ३८७      ३४५      ३९२
माओ    ४१७     २८८      ३६०        ३२८     ४२५      ३२५
न.शक्ति २३७ ४३५
नेमकिपा ३५ २९  
राप्रपा                        ६           ३
समाजवादी जनता पा.         ५९     ४६       ८८
स्वतन्त्र                      ३२६        ३५१ २९८      २६१
यस वडामा दलित महिला सदस्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट सरस्वती परियारको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भएको र अन्य कुनै पनि पार्टीले उम्मेदवारी दर्ता नभएको कारण सरस्वती परियार निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको हो । वडा नं. ८ मा दलित परिवार सरस्वती परियारको वाहेक अरु कोही थिएन ।
वडा नंं ९ नेकपा एमालेको वडाअध्यक्षमा गंगाराम महर्जन विजयी
        वडाअध्यक्ष म.स.      द. महिला   खुल्ला १  खुल्ला २
नेका    ७९३      ६५६       –           ६४९      ६४२
एमाले   ८९०     ७०२       ८२७       ७८६      ८६९
माओ    २८१     ५००      ४१०        ४४१     ३६०
न.शक्ति  १०७     १७६       –           १२६      १०८
राप्रपा   १३       १३         –          १५
वडा नं. १० नेकपा एमालेका अमन महर्जन वडा अध्यक्षमा विजयी
         प्रमुख    उपप्रमुख   वडाध्यक्ष   म.स.     द. महिला  खुल्ला       १ खुल्ला २
नेका     ५३३     ४२२      ६७७        ५७०     –         ५९९        ६४३
एमाले   ७१९     ६०३       ७६३        ७०६     ७६०      ७२८        ७२३
माओ    ९७७    ४९६       ५२७       ७६६      ८९३       ७०९       ७३१
न.शक्ति  २५५    ८५९       ५०२       २७६     –          २४८        २७७
राप्रपा    १६      १३        १६          ५१      –          ३७          ३०

कीर्तिपुर सन्देश अंक २९७ २०७४ जेठ १० गते प्रकाशित

No comments:

Post a Comment