Thursday, January 10, 2013

क्रान्तिया लबुत

अंक ७५  ने. सं. ११३३ थिंलागा द्वादशी बुधवाः २०६९ पुष २५ गते  बुधवार Jan 9, 2013

चिनाखँ

क्रान्तिया लबुत

अर्जुन नेपाःमि

क्रान्तिया लबुत शान्त च्वापुई
धीचिना बरफ आः जुई मज्यू ।
आजुई थ्यनक म्हंस पूमवं
सो समाधिलिन सुं जुइ जुइ मज्यू ।।

स्याःगु घाः म्हिगनिसें सयाय् धुना
ताल घाः धुन व स्याः नु हालिवा ।
ल्वापु झी दथुस यायम्वाः स्व आः
झीत ल्वाक लसता स्व बैरि आः ।।

पश्चिमा व नगरा धिमे व खिं
त्वाङ्ग तिङ्ग घुन घान सः वःथें ।
झी दने त्यल स्व आः छपं जुया
गोतुके सरब झीगु बैरिया ।।

ज्यासलं दनव न्यंकसं दना
धाकुफे वगुथें घंघ्वरं न्यना ।
झीगु स्वाधिन प्रदेश नीस्वना
सानमान हलिमे पिती ब्वय्न्हा ।।

No comments:

Post a Comment