Friday, December 21, 2012

‘न्हयगां जात्रा’

अंक ७२ ने. सं. ११३३ थिंलाथ्व सप्तमी बुधवाः २०६९ पुष ४ गते बुधवार  Dec 19, 2012
 
चिनाखँ

‘न्हयगां जात्रा’

रामभक्त महर्जन रमझम, अमल्सि, किपू न्हूबजाःन्हय् गां झीगु नेवाः गां
लिक्क लिक्क मेगु यक्व हे गां
वहे गांया न्हय् गां जात्रा
छ्वय्ला भू मू याः सिनः याः

थिंलाथ्व बखुमद अष्टमि नगामय्
ढाल्चा खाका बालकुमारी पुजा
नवमिं पाँगा द्यःफल्चाय्
विष्णुदेवी बालकुमारी पुजा
सिसाबुसा समय् बजि छाया
बाजं थाना द्योखः देय् चाहिकीई

दशमिं बःखु व किपू पिइगनय्
भेलू क्वचाय्का इन्द्रायणी पुजा
लः स्वां ताय् स्वां लालपाते छाया
झः झः धाय्क द्यो खः देय् चाहिकीइ

तपख्यः सतुंगः ब्वसिगां बन्थचा
ल्वहंखा सिंद्वय् द्यो खः देय् चाहिकिइ
छ्वय्लाभूया छ्वय्ला नयाः
मूयाःया द्येय्के वनां
सिनःयाःया जात्रा स्वया
झ्वःछुनाः थःथः छेँ भ्वय् नयि

थुकथंया किपूया न्हय्गां जात्रा
तजिक न्ह्याइपुक लसतां क्वचाई

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete